Print Contact Articles by Subject The Cure for Disinfo Solving 9-11 Most Popular Online Book in Norway

Solving 9-11 Most Popular Online Book in Norway

May 26, 2010

Norway is a nation where my book, Solving 9-11, has been available online for readers for the past year.  Today I received a note from the online host who wrote an article (in Norwegian) that my book is the most popular book online at Askehaug during the past six months.  I certainly hope to visit Norway soon. 

Here is the beginning of the article in Norwegian:Bollyn mest pop etter 6 mnd

Etter seks måneder med gratis nedlastbare bøker hos Askehaug, er Christopher Bollyn den klart mest populære forfatteren. Oversettelsen av hans bok «Solving 9/11» til «9/11-koden» startet på Litteraturfestivalen på Lillehammer i mai 2009. Enda gjenstår korrekturen på noen kapitler, men takket være kollektiv innsats fra et helt team av oversettere, vil andreutgaven være klar nå før sommeren.


©2021 Christopher Bollyn | Sitemap | christopher at bollyn dot com